Genocido aukų muziejus

  Muziejus įrengtas pastate, kuriame beveik penkiasdešimt metų veikė sovietinės saugumo tarnybos, pasauliui geriausiai žinomos kaip KGB. Lietuvos žmonėms šis pastatas yra sovietinės okupacijos simbolis, todėl labai svarbu, kad kaip tik jame įkurtas muziejus, turintis dabartinei kartai priminti, o ateinančioms – papasakoti, apie sunkius ir tragiškus Lietuvai ir jos žmonėms 1940–1990 metus.

Muziejuje rasite ekspozicijas:

  • KGB vidaus kalėjimas. Jau 1940 m. rudenį buvusiuose Teismų rūmuose įsikūrė NKVD Vilniaus valdyba, o pusrūsyje buvo įrengtas kalėjimas – tardymo izoliatorius.
  • Šaudymo kamera. KGB centrinės būstinės pusrūsyje įrengtoje šaudymo kameroje nuo 1944 m. pabaigos iki septintojo dešimtmečio pradžios buvo nužudyta daugiau kaip tūkstantis žmonių.
  • Lietuvos gyventojai gulage: 1944–1956 metai. Eksponuojama istorinė-dokumentinė medžiaga atskleidžia represijų mastą ir jų motyvus, nepaprastai sunkias kalinių darbo ir buities sąlygas, supažindina su sovietine baudžiamąja sistema.
  • KGB . Šalia režimo vykdytų represijų liudijimų eksponuojama KGB darbuotojų kabinetuose laikyta sovietinė atributika, pompastiškų mitingų ir demonstracijų vaizdai, kita jau praėjusios epochos medžiaga.
  • Pilietinis antisovietinis pasipriešinimas: 1954–1991 metai. Nuslopinus ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą, tauta ir toliau priešinosi sovietų primestai santvarkai, jų diegtai ideologijai ir gyvensenai.
  • Pokalbių klausymosi kabinetas. Kabinete eksponuojama išlikusi klausymosi įranga, baldai, yra atkurtos kai kurios interjero detalės.


Informacija lankytojams:

Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius
www.genocid.lt/muziejus  
Muziejaus lankymo laikas:
trečiadieniais – šeštadieniais 10-18 val.; sekmadieniais – 10-17 val.;
pirmadieniais, antradieniais – nedirba.
Bilietas suaugusiems – 6 Lt.
Moksleiviams, studentams ir pensininkams, pateikus pažymėjimą, taikoma 50 proc. nuolaida.

Atgal